เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประวัติบริษัท

บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

"ปรัชญาของ NICHIAS" 

องค์กร
การประกันคุณภาพ

ผ่านระบบการตรวจสอบคู่โดยแผนกธุรกิจและสำนักงานใหญ่ของ NICHIAS