CSR & กิจกรรม
หน้าแรก > CSR & กิจกรรม > CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง
   10 Feb 2020
CSR

CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง

กิจกรรม CSR ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล เดินทางมาที่สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง เพื่อ "หยอดตุ้มแปะหอย" ซึ่งเป็นวิธีเลี้ยงหอยนางรมวิธีหนึ่ง โดยนำปูนซีเมนต์ผสมทรายมาหยอดลงบนเชือก และนำหอยนางรมไปแปะระวังไม่ให้ปูนปิดที่ปากหอยนางรม หยอดสลับกันฝั่งละ 5 ตัว  ใน 1 เส้น จะมี 10 ตัว การทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เราได้ใกล้ชิดและได้เห็นวิธีชีวิตชาวบ้านพร้อมความรู้ในการเลี้ยงหอยนางรม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอาชีพและเพิ่มโอกาสในการขยายพันธ์ให้แก่หอยนางรมอีกด้วย