CSR & กิจกรรม
เลือกปี :   
   10 ก.พ. 2564
กิจกรรม
   10 ก.พ. 2564
กิจกรรม
ปะเก็นยางเสริมเทฟล่อน EBILON gasket (TOMBO) จำหน่ายที่ Lazada
มีสินค้า Ebilon gasket จำหน่ายบน platform E-commerce อย่าง Lazada ซึ่งร้านของเราเป็น Lazmall
   10 ก.พ. 2564
กิจกรรม
   10 ก.พ. 2564
กิจกรรม
ปะเก็นยางยางเสริมเทฟล่อน จำหน่ายที่ Lazada
มีสินค้า ปะเก็นยาง เสริมเทฟล่อน สำหรับ Flange Ferrule จำหน่ายบน platform E-commerce อย่าง Lazada ซึ่งร้านของเราเป็น Lazmall
   20 ก.พ. 2564
CSR
   20 ก.พ. 2564
CSR
CSR ประจำปี 2564- กิจกรรมปล่อยปู ณ อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี
CSR ประจำปี 2564- กิจกรรมปล่อยปู ณ อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
   24 ม.ค. 2563
CSR
   24 ม.ค. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว 24 มกราคม 2563
   15 ก.พ. 2563
CSR
   15 ก.พ. 2563
CSR
ทำซั้งเชือก (บ้านปลา) ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง
กิจกรรมCSR ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ทำซั้งเชือก(บ้านปลา) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำยังส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่ชาวประมงจากการจับสัตว์น้ำอีกด้วย
   17 ต.ค. 2563
กิจกรรม
   17 ต.ค. 2563
กิจกรรม
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2563- 17 ตุลาคม 2563
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2563- 17 ตุลาคม 2563