สินค้า
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบรนด์ TOMBO ในประเทศไทย โดยธุรกิจของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบรนด์ TOMBO อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี 2540