ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สถานะสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ เรา” /” พวกเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ร่วมแบ่งปันให้กับพวกเรา คำชี้แจงนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่ทางเราได้รวบรวมจากท่าน สำหรับวิธีการใช้งานของเรา วิธีที่ทางเราแชร์ให้กับผู้อื่น วิธีที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลที่ทางเราจัดเก็บและวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเรา ทางการตลาดจากทางเราจะไม่ส่งข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือทางเราจะไม่ส่งอีเมลหรือการสื่อสาร ไฟล์'ขยะ' หรือไฟล์ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ให้กับท่านหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่นได้ รายละเอียดเนื้อหาของคำชี้แจงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวดังนั้นคุณอาจต้องการตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านยังคงมีความสุขที่จะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเรา หากเป็นไปได้เราจะติดต่อท่านโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อีกด้วย

เราจะจัดเก็บข้อมูลอะไร?
เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านเข้าร่วมการใช้งานแอปพลิเคชันในเวปไซต์ ทีมบริการลูกค้าของเราหรือติดต่อโดยตรง เรารวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นและมีความเกี่ยวข้องและอย่างเพียงพอตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการเท่านั้น ข้อมูลนี้บางส่วนไม่ได้ระบุตัวตนของท่านเป็นการส่วนตัว แต่ให้ข้อมูลกับทางเราเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการของเราและการมีส่วนร่วมกับเรา (ทางเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของเรา)

เราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?
บริษัท  ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและมีความจำเป็นเท่านั้น ทางเราจะไม่ส่งข้อมูลทางอีเมลหรือการสื่อสาร 'ไฟล์ขยะ' ที่ไม่พึงประสงค์ให้ท่านหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด ที่อาจมีหลายวิธีที่เราอาจใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีรายการด้านล่างดังนี้:

- การยินยอม:
ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมกับทางเรา ทางเราอาจใช้และประมวลผลข้อมูลของท่านไปโดย : ติดต่อกับท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการแนะนำหรือการส่งเสริมการขาย กิจกรรมผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์และน่าสนใจแก่ท่าน ท่านสามารถแจ้งยกเลิกหรือถอนคำยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ info@thainichias-inter.co.th

- ประสิทธิภาพการทำงาน:
เราอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อทำสัญญากับท่านและดำเนินการตามคำสั่งซื้อการทำธุรกรรมและธุรกรรมอื่น ๆ ของเราให้สมบูรณ์

- ความสำคัญทางด้านกฎหมาย:
เราอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในความสำคัญตามกฎหมายของเราในฐานะธุรกิจที่ต้องทำ

- การประมวลผลสำหรับเราเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจำหน่ายและจากการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ :
เพื่อตอบสนองต่อการติดต่อทางจดหมายที่ท่านส่งถึงเราและปฏิบัติตามคำขอที่ท่านแจ้งมา

- การประมวลผลสำหรับทางเราเพื่อตอบสนองความเข้าใจความต้องการของลูกค้า:
เพื่อมีส่วนร่วมในด้านการตลาดและการค้นคว้าเพื่อการวิเคราะห์ (รวมถึงการติดต่อกับแบบสำรวจลูกค้า) เพื่อให้เราสามารถเข้าใจท่านได้ดีขึ้นในฐานะลูกค้าและให้ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ ท่านให้ความยินยอมให้กับทางเราทำหรือสิ่งที่เราได้มาในรูปแบบที่ระบุไว้ในวรรคด้านล่าง

- การประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมธุรกิจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราและวัดการเข้าถึงเพื่อประสิทธิผลและแคมเปญของเรา:
เราจะติดต่อท่านเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (ซึ่งสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา) ซึ่งเราหวังว่าท่านจะพอใจ โดยท่านมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการส่งข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ
  • ติดต่อท่านเป็นครั้งคราวด้วยข้อมูลการตลาด (เว้นแต่คุณจะคัดค้าน) หากคุณได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการดำเนินการในนามของธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวที่เราส่งทางอีเมล คุณสามารถเลือกให้ข้อความแสดงหรือคัดค้านการรับข้อความในอนาคตโดยเลือกช่องการยกเลิกการสมัครรับข้อความ
  • เมื่อท่านเปิดรับเข้าถึงข้อมูลกับทางเราหรือมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของเราหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเราจะทำการบันทึกข้อความ
- การประมวลผลสำหรับเราในการดำเนินงานด้านการบริหารของธุรกิจของเราจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยเราจะควบคุมจัดการและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นกับท่านในฐานะลูกค้า
    ดำเนินการปกป้องข้อมูลของท่านจากการสูญเสีย เสียหาย การโจรกรรมหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ในกรณีที่เราถูกขอเกี่ยวกับใช้สิทธิไม่ให้เราติดต่อกลับไป เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดเราจะเก็บบันทึกสิ่งนี้ไว้ในรายการของเราเพื่อที่จะได้ตามคำขอของท่าน);
  • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

เราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร?


เราจะไม่จำหน่ายจ่ายแจกและหรือแบ่งปันข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน


เราเก็บข้อมูลของท่านไว้นานเท่าไร?


เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้นานเกินความจำเป็น
หากในกรณีการเชื่อมโยงระหว่างเรากับท่าน (เช่น ท่านเป็นลูกค้า) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 6 ปีนับจากวันที่ความสัมพันธ์ของเราสิ้นสุดลง เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงเวลานี้เพื่อควบคุมจัดการและหรือเพื่อปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย

ข้อยกเว้นสำหรับเฉพาะช่วงเวลาที่กล่าวถึงข้างต้นคือ :

1. กฎหมายกำหนดให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหรือลบออกเร็วกว่านั้น
2. ในกรณีที่ท่านแจ้งปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทางเรานำเสนอซึ่งในกรณีนี้เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลา 6 ปีหลังจากวันที่มีการร้องเรียนหรือแบบสอบถาม หรือ
3. ท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านในการลบข้อมูล (ในกรณีที่มีการนำไปใช้) และเราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตหรือจำเป็นตามกฎหมาย


ท่านจะจัดการข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านได้อย่างไร?


ท่านมีสิทธิ์ในฐานะบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับการแก้ไขหากจำเป็น ท่านมีสิทธิ์ถอนความยินยอมใดๆที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้และหรือขอให้เราลบข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวท่าน นอกจากนี้ท่านยังสามารถคัดค้านเราโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน(ที่เราใช้ในทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)

ท่านมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนใหญ่เราจะขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านและในกรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเราค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยเราจะตอบกลับภายใน 30 วันหลังจากที่เราได้รับคำขอใด ๆ (รวมถึงเอกสารประจำตัวที่ร้องขอ)

ทางไปรษณีย์: บริษัท ไทย นิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ห้อง 1107 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โดยอีเมล: info@thainichias-inter.co.th
บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานระยอง)
45 ถนนห้วยโปง - หนองบอน ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150
ทางโทรศัพท์: + 66-2001-2060-1 (สำนักงานใหญ่), + 66-38-682-390 (สำนักงานระยอง)